ویزاهای موفق

ویزای بلوکارت کشور آلمان

بدون نیاز به مدرک زبان

بدون نیاز به مدرک تحصیلی

امکان اقامت برای تمام افراد خانواده

ویزا های همراه که بصورت رایگان صادر شده اند:
ویزای پیوست(همسر)
ویزای پیوست(فرزند)
ویزای تحصیلی کشور فرانسه

دوره زبان کشور فرانسه

بدون نیاز به مدرک زبان فرانسوی

یا انگلیسی برای کالج پاریس

شما با ویزای تحصیلی نمی توانید ویزای همراه رایگان دریافت کنید.
ویزای تحصیلی کشور فرانسه

دوره زبان کشور فرانسه

بدون نیاز به مدرک زبان

برای کالج Paris Sacley University

شما با ویزای تحصیلی نمی توانید ویزای همراه رایگان دریافت کنید.
ویزای تحصیلی کشور آلمان

مقطع کارشناسی ارشد( Master degree)

رشته هوافضا در Hochschule Bremen

با مدرک آیلتس 7

شما با ویزای تحصیلی نمی توانید ویزای همراه رایگان دریافت کنید.
ویزای تحصیلی کشور فرانسه

دوره زبان کشور فرانسه

بدون نیاز به مدرک زبان

برای کالج Paris Sacley University

شما با ویزای تحصیلی نمی توانید ویزای همراه رایگان دریافت کنید.
ویزای تحصیلی فرانسه

دوره زبان فرانسه بدون نیاز به مدرک زبان فرانسوی

یا انگلیسی برای کالج زبان Université Lumière Lyon

شما با ویزای تحصیلی نمی توانید ویزای همراه رایگان دریافت کنید.
ویزای تحصیلی کشور آلمان

دوره پیش-پزشکی (PreMedical)

در کالج Rheinisches Studenkolleg

با مدرک زبان آلمانی B1

شما با ویزای تحصیلی نمی توانید ویزای همراه رایگان دریافت کنید.
ویزای تحصیلی کشور آلمان

دوره پیش-پزشکی (PreMedical)

در کالج Rheinisches Studenkolleg

با مدرک زبان آلمانی B1

شما با ویزای تحصیلی نمی توانید ویزای همراه رایگان دریافت کنید.
ویزای تحصیلی کشور فرانسه

دوره زبان کشور فرانسه

بدون نیاز به مدرک زبان فرانسوی

یا انگلیسی برای کالج پاریس

شما با ویزای تحصیلی نمی توانید ویزای همراه رایگان دریافت کنید.
ویزای تحصیلی کشور مجارستان

دوره پیش زبان کشور مجارستان

بدون نیاز به مدرک زبان انگلیسی

برای کالج McDaniel Collage Budapest

شما با ویزای تحصیلی نمی توانید ویزای همراه رایگان دریافت کنید.
مشاوره مهاجرت رایگان :