خرید ملک در خارج

یکی از سریع ترین راه های اخذ اقامت و همچنین تابعیت کشورهای خارجی، خرید ملک با ارزش مشخص در آن منطقه است. اقرادی که از تمکن مالی خوبی برخوردارند و به دنبال تابعیت کشورهای دیگر هستند، می توانند با دنبال کردن مراحل قانونی این روش، اقامت خود و خانواده همراه را تضمین نمایند.

مشاوره مهاجرت: