ثبت شرکت در خارج

امروزه با توجه مشکلات بانکی و همچنین تحریم های موجود علیه ایرانیان، بازرگانان برای انجام تجارت خود با کشورهای اروپایی به مشکل برخورده اند. ثبت شرکت در کشورهای اروپایی می تواند راه مناسب و همچنین آسان برای کار تجاری و همچنین اخذ اقامت افراد باشد.

مشاوره مهاجرت: