چالش های ورود و ادامه تحصیل در رشته های پزشکی در کشورهای مختلف

چالش های ورود و ادامه تحصیل در رشته های پزشکی در کشورهای مختلف

تحصیل در رشته های گروه پزشکی و زیر شاخه های آن این روزها آرزو و هدف دانشجویان و دانش آموزان متعددی است که علاقه زیادی به تحصیل در این رشته دارند و به هر دلیلی موفق به ورود به دانشگاه های ایران نشده اند و نتوانستند سد کنکور را پشت سر بگذرانند