هزینه های زندگی در همیلتون (Hamilton)

شهر همیلتون با موقعیتی مناسب از نظر حمل و نقل و همچنین بندرگاهی بودن، به همراه شهرهای اطراف خود در استان اونتاریو یکی از صنعتی ترین مناطق کشور کانادا را تشکیل می دهند. بیش از 60% فولاد کل کشور کانادا در همیلتون تولید شده و از این رو فرصت های شغلی بسیاری پیش روی افراد مهاجر می باشد. وجود مراکز و انستیتوهای آموزشی معتبر در این شهر نیز موجب جذب دانشجویان از سرتاسر جهان به این شهر می شود. در ادامه مقاله ما براوردی از هزینه ها و درآمد افراد در این شهر را ارائه خواهیم کرد.