هزینه های زندگی در مونترال (Montreal)

شهر مونترال با داشتن جمعیتی بالغ بر 1.7 میلیون نفر دومین شهر پرجمعیت در کشور کانادا محسوب می شود. تنوع چرخه فعال اقتصاد در زمینه هایی از قبیل هوافضا، پزشکی، گردشگری و ... در این شهر، باعث شده است که مهندسین، دانشجویان و متخصصان در حوزه های مختلف، این شهر را به عنوان مقصد خود برگزینند. از این رو ارائه هزینه های روزمره موضوعی بسیار مهم برای افراد می باشد تا بتوانند آینده خود را ترسیم کنند.