هزینه های زندگی در اوتاوا (Ottawa)

اوتاوا به عنوان چهارمین شهر بزرگ و پایتخت کشور کانادا، همواره یکی از مهم ترین مناطق کشور کانادا به شمار می رود که اقتصادی بر پایه تکنولوژی و خدمات عمومی به گردشگران استوار می باشد. از رویی دیگر به دلیل وجود دانشگاه های با سطح علمی بالا در این شهر از جمله دانشگاه اوتاوا (The University of Ottawa)، دانشجویان بین المللی بسیاری از سرتاسر جهان به این شهر مهاجرت می کنند. از این جهت، دانستن هزینه های روزمره زندگی برای تمامی افراد مهاجر به مقصد اوتاوا موضوعی بسیار مهم می باشد. در این مقاله، از دید هزینه های زندگی در اوتاوا بحث را ادامه می دهیم.