نکاتی مهم درباره تحصیل در روسیه

اگر شما هم برای ادامه تحصیلات خود ، کشور روسیه را انتخاب کرده اید ، قبل از شروع هر چیز بهتر است نکات زیر را به یاد داشته باشید و از کم و کیف این موضوع در جریان باشید .