مهندسی هوافضا

تصمیم گیری برای آینده تحصیلی و شغلی یکی از مهمترین نقطه های زندگی هر شخص محسوب می شود. علوم تجربی و رشته های مهندسی یکی از تقسیم بندی های اصلی میان رشته هاست. اگر شما می خواهید وارد رشته های حوزه مهندسی شوید یکی از بهترین و رو به رشدترین رشته ها، مهندسی هوافضا می باشد.