فرهنگ در روسیه

فرهنگ در روسیه

روسیه با هفده میلیون کیلومتر مربع مساحت ، بزرگ ترین کشور دنیا و هفتمین کشور پر جمعیت جهان است . زبان رسمی مردم روسیه ، زبان روسی است اما در بسیاری از قسمت های این کشور ، زبان ترکی زبان دوم است .