سوغاتی های کشور بلغارستان

کشور بلغارستان یکی از کشورهای کهن در قاره اروپا و دارای فرهنگ بسیار غنی است در این مقاله شما با محبوب ترین و مورد علاقه ترین سوغاتی های کشوربلغارستان آشنا خواهید شد.