دانشگاه کارولینسکا سوئد

بر طبق آخرین رتبه بندی جهانی دانشگاه کارولینسکا رتبه اول جهان را در رشته دندانپزشکی و رتبه ششم را در رشته پزشکی را کسب کرده است.