دانشگاه پیروگوف، یکی از نامی ترین و بزرگترین دانشگاه های اروپا

دانشگاه پیروگوف، یکی از نامی ترین و بزرگترین دانشگاه های اروپا

دانشگاه پیروگوف یکی از قدیمی ترین مراکز آموزشی و پیشرو در زمینه رشته پزشکی است.رشته های متعددی در این دانشگاه از جمله پزشکی عمومی، دندانپزشکی، داروسازی و طب اطفال در سطوح تحصیلی کارشناسی و تکمیلی تدریس می شود.