خبر فوری در مورد لیست دانشگاه های تایید 2019-2020

خبر فوری در مورد لیست دانشگاه های تایید 2019-2020

تحصیل دانشجویان خارجی در دانشگاههای علوم پزشکی کشور زمینه ساز حضور پررنگ تر در عرصه های بین المللی است دکتر غلامی با اشاره به تحصیل دانشجویان و اتباع خارجی در دانشگاههای علوم پزشکی کشور اظهار داشت جذب دانشجویان خارجی در دانشگاههای داخل مطابق سیاست های کلان کشور می باشد و این امر برای حضور در عرصه های بین المللی و انتقال فرهنگ کشورمان به سایر کشورها است.