تحصیل پزشکی در روسیه

تحصیل پزشکی در روسیه

امروزه قبولی در رشته های پزشکی، دندان پزشکی و داروسازی در کشور ایران بسیار سخت شده و متقاضیان تحصیل در این رشته ها با مشکل و چالش بزرگی به نام کنکور مواجه شده اند؛ از این رو در پی تحصیل در کشور های دیگر می باشند. کشور روسیه با نداشتن آزمون ورودی و شرایط بسیار مناسب می تواند اولین گزینه برای متقاضیان تحصیل در رشته های پزشکی باشد. موسسه دانش گستران نادیا با داشتن دفتر مستقر در شهر مسکو و تجربه ای 15 ساله در این راه می تواند دانشجویان عزیز را در این راه همراهی کند.