تحصیل پزشکی در روسیه

تحصیل همیشه با دغدغه هایی همراه بوده است که می بایست با تصمیم گیری صحیح آینده ای درخشان را برای خود و عزیزان خود رقم بزنیم .تحصیلات عالی پزشکی همیشه برای تمامی علاقه مندان به این رشته که در ایران یا خارج از کشور اقدام به خواندن نمایند جای سوال داشته است که آیا در داخل کشور این فرایند انجام گیرد یا روی به مهاجرت تحصیلی به کشورهای خارجی بیاورند .