تحصیل رشته پزشکی در کانادا

کشور کانادا یکی از کشورهای پیشرو در زمینه های پزشکی اعم از پروژه های تحقیقاتی و آموزشی می باشد که هرساله تعداد بسیاری از دانش آموزان و دانشجویان به منظور تحصیل در مقاطع عالیه به این کشور مهاجرت می کنند. مراحل این امر اعم از شرکت در دوره های مقدماتی، اخذ پذیرش دانشگاه، شرایط و مدارک موردنیاز اغلب برای دانشجویان مبهم است. از این رو در این مقاله توضیحاتی راجع به دلایل تحصیل در رشته پزشکی، شرایط دانشجویان بین المللی برای پذیرش در دانشگاه های کشور کانادا و کورس های مقدماتی و پیش نیاز این دوره بیان شده است.