تحصیل در روسیه

تحصیل در روسیه

تحصیل در روسیه در طی چند سال اخیر و به دلیل افزایش سطح دانشگاه‌های این کشور و همچنین روابط بسیار نزدیک و خوبی که با ایران دارد، موردتوجه بسیاری از افراد برای ادامه تحصیل قرار گرفته است. همان‌طور که می‌دانید یکی از راه‌های مهاجرت به کشور روسیه، تحصیل در روسیه است.