برترین دانشگاه های کانادا به تفکیک رشته

در مقالات قبل، دانشگاه های برتر کشور کانادا با ذکر رتبه های جهانی معرفی شده اند. اما بسیاری از دانشجویان و متقاضیان تحصیل در کشور کانادا مایلند تا در دانشگاهی تحصیل کنند که در رشته موردنظر آنها از اعتبار و سطح علمی بالایی برخوردار باشند. از این رو دانستن برتری هر دانشگاه در هر فیلد آموزشی و رشته تحصیلی از منظر بسیاری موضوعی مهم و قابل توجه می باشد. در این مقاله 4 دانشگاه برتر کشور کانادا در هر زمینه آموزشی به تفکیک بیان شده است.