انواع ویزای کاری به آلمان

انواع ویزای کاری به آلمان

آلمان کشوری پیشرفته که عضو اتحادیه اروپا و شنگن میباشد و بعد از کشور آمریکا و ژاپن سومین کشور و قطب صنعتی دنیا محسوب می شود. آلمان با جمعیتی 82 میلیون نفری که در حقیقت پر جمعیت ترین کشور اروپاست اما همچنان درگیر کمبود نیروی کار و پیری میباشد.