ویزای کاری آفریقای جنوبی

ویزای کاری آفریقای جنوبی

در سال های اخیر وزارت کشور آفریقای جنوبی به افراد متخصص با مهارت های مورد نیاز کشور اجازه می دهد با ارائه مدارک مناسب بتوانند در افریقای جنوبی کار و زندگی کنند . دولت افریقا جنوبی هر ساله زمینه های مختلف شغلی را شناسایی و مشخص می کند که کشور در آن زمینه ها دارای کمبود نیروی متخصص و با تجربه می باشد به همین جهت این نیروها را از خارج از کشور جذب بازار کار خود می کند تا با این امر موجب آموزش و پرورش نیروی های کشورشود و بتواند بوسیله ی نیروهای متخصص خود باعث رشد اقتصادی کشور خود شود .

ادامه مطلب
موسسه دانش گستران نادیا

مشاوران و مدیران دانش گستران نادیا آماده پاسخ گویی به سوالات و مشکلات شما عزیران هستند .