زندگی در شهر بروکسل پایتخت بلژیک

هزینه زندگی در بلژیک تقریبا بالاست ولی با گرانی دیگر کشورهای اروپای غربی اصلا قابل مقایسه نیست.