+982188742806-07      info@nadiaabroad.com

درخواست تماس از موسسه دارم

مدارس در اسپانیا

مدارس در اسپانیا

مدارس در اسپانیا معمولا با بودجه دولت مدیریت می شوند و در سنین 3 تا 16 سالگی اجباری است .اما والدین و یا قیم های قانونی آنها باید هزینه های کتاب و هزینه های جانبی را پرداخت کنند . به صورت کلی مدارس در کشور اسپانیا به سه دسته تقسیم می شوند : 1) مدارس عمومی : این مدارس با بودجه ماهیانه از طرف دولت اداره می شوند. 2) مدارس خصوصی : این مدارس با بودجه بخش خصوصی اداره می شود و هیچ کمکی از طرف دولت انجام نمی شود. 3) مدارس نیمه خصوصی : در مورد این مدارس بخشی از بودجه مدارس از طرف دولت و بخشی از طرف بخش خصوصی تامین می شود .

ادامه مطلب